Vakantie

Vakantierooster 2019-2020

   
Harddraverij 19-09-2019
Dag na harddraverij 20-09-2019
Studiedag onderbouw(1-4) 18-10-2019
Herfstvakantie 19-10 t/m 27-10-2019
Studiedag Present 28-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 15-02 t/m 23-02-2020
Studiedag onderbouw(1-4) 24-02-2020
Pasen 13-04-2020
Meivakantie 25-04 t/m 05-05-2020
Vrije dag onderbouw (1-4) 06-05 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05 t/m 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020
   
Zomervakantie 04-07 t/m 16-08-2020
   

 

Voor vakanties van het voortgezet en hoger onderwijs in onze regio en vakanties buiten onze regio verwijzen we u naar de volgende website Hier willen we u er tevens op attent maken dat de onderbouwgroepen (groep 1-4) elke vrijdagmiddag vrij hebben. Daarnaast heeft de onderbouw nog een aantal extra vrije dagen. Deze dagen zijn dit jaar:

Om vrij te vragen buiten de schoolvakanties dient u middels een formulier, 6 weken van te voren toestemming te vragen. Dit formulier is bij de directie verkrijgbaar.
Over de regelgeving over vrij vragen klik hier