Vakantie

Vakantierooster 2018-2019

Studiedag school 19-09-2018
Harddraverij 20-09-2018
Dag na harddraverij 21-09-2018
Herfstvakantie 20-10 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019
Studiedag 07-01-2019
Voorjaarsvakantie 16-02 t/m 24-02-2019
Goede Vrijdag -Pasen 19-04 t/m 22-04-2019
Meivakantie 27-04 t/m 05-05-2019
Vrije dag onderbouw (1-4) 26-04-2019
Hemelvaart 30-05 t/m 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 13-07 t/m 25-08-2019

 

Voor vakanties van het voortgezet en hoger onderwijs in onze regio en vakanties buiten onze regio verwijzen we u naar de volgende website Hier willen we u er tevens op attent maken dat de onderbouwgroepen (groep 1-4) elke vrijdagmiddag vrij hebben. Daarnaast heeft de onderbouw nog een aantal extra vrije dagen. Deze dagen zijn dit jaar:

Om vrij te vragen buiten de schoolvakanties dient u middels een formulier, 6 weken van te voren toestemming te vragen. Dit formulier is bij de directie verkrijgbaar.
Over de regelgeving over vrij vragen klik hier