Staking 4: herstructureren van de opleiding

Het probleem binnen het onderwijs oplossen vraagt om een brede aanpak. Alleen arbeidsvoorwaarden gaan het verschil niet maken. Er moet dus meer gebeuren. Wat te denken van een herstructurering van de opleiding?
Momenteel is de lerarenopleiding voor het PO een basis HBO opleiding van 4 jaar. Direct vanaf het eerste jaar loop je ook stage (voor 1 dag) op een basisschool. De opleiding is breed en heeft een beperkte inhoudelijke diepgang. Het zou goed zijn daar een eerste verandering in aan te brengen.
Je start je stage bij de kleuters. Nou vind ik kleuters een geweldig volkje waar je geen genoeg van kunt krijgen maar stelt u zich even de 17/18 jarige jongen voor die op zaterdagavond tegenover zijn vrienden gaat vertellen dat hij gezellig in de poppenhoek heeft gespeeld met een aantal 4-jarigen. Hoe ‘cool’ is dat? Daarnaast is er op de opleidingen bijna geen aandacht voor ICT ontwikkeling, programmeren en techniek. Ik weet het, ik klink wellicht ouderwets en niet geëmancipeerd maar u begrijpt volgens mij de strekking wel. Wat nu als je de stage keuze vrij laat in het eerste jaar en vervolgens de opleiding splitst in specifieke kennis gericht op het jonge kind en het oudere kind? Voeg vervolgens een aantal vakspecialisaties toe met echte diepgang waarbij je ook bovengenoemde vakken meeneemt. Zou dat niet voor meer evenwicht kunnen zorgen in de verhouding jongens / meisjes. (NB daarnaast, veel specifieke kennis die voorheen in de opleiding tot kleuterleerkracht zat dreigt te verdwijnen omdat de leerkrachten met dit specialisme in de komende jaren met pensioen gaan – voorheen was de opleiding nl gesplitst)
Kort gezegd: de opleiding van nu is te weinig uitdagend, sluit onvoldoende aan bij de belevingswereld van- met name jongens – middelbare scholieren die voor de keuze van een opleiding staan en is te weinig vakspecifiek. Dat laatste vraagt natuurlijk ook om anders kijken naar het onderwijs in praktijk. Immers, wanneer er geen full-time leerkrachten voldoende zijn zou een oplossing ook gezocht kunnen worden in meer vakleerkrachten in het basisonderwijs. De groep 8’ers die de hele week bijna dezelfde 1 of 2 leerkrachten hebben krijgen het jaar erna zonder problemen voor bijna elk vak een andere leerkracht! Daarbij komt: de samenwerking tussen PO en VO wordt daardoor ook op praktische gronden veel eenvoudiger gemaakt.
Deze maatregelen zouden wellicht mee kunnen helpen het onderwijs als beroep weer aantrekkelijker te maken voor een grotere groep jongeren.