Staking 1

Staken is een persoonlijk recht van een werknemer, tot zover het simpele kader. Maar hoe ervaren de leraren dit eigenlijk? Eigenlijk is er elke keer weer een terugkerend thema: Kunnen we dat de kinderen wel aan doen? Kunnen we dat de ouders wel aandoen? Al vele keren hebben we om die reden de school niet gesloten, zeker als de eisen alleen betrekking hadden op het salaris.
Inmiddels is de maat echter vol, niet uit onvrede met ons werk, niet uit onvrede met ons salaris, niet eens uit onvrede met de regelmatig als (te) hoog ervaren werkdruk maar vooral door oprechte zorg over de toekomst van ons onderwijs.
Begrijpt u me niet verkeerd. Het personeelstekort in het onderwijs gaat een structureel tekort worden. Dit maakt dat we moeten nadenken over grote veranderingen. Als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we niet meer wat we altijd kregen maar juist minder. Doorgaan zoals we het nu doen is gewoon geen optie. Meer mensen aantrekken is op veel plekken/ overal een regelrechte illusie. Daar gaat een salarisverbetering niet of nauwelijks aan bijdragen.
Dit stelt ons voor een andere opgave dan een tijdelijk tekort oplossen. (Waar de meeste in de pers genoemde oplossingen zich op richten overigens) Het vraagt om andere oplossingen, om denken buiten de kaders, om samenwerking tussen organisaties en deelnemers. We staan kortom op de drempel van een aantal wezenlijke veranderingen. In hoeverre is het onderwijs zelf bezig om stevig te hervormen om de toekomst aan te kunnen?
In de komende tijd zal ik u via dit blog op de hoogte houden van de ideeën die we hierover hebben. Deze maatregelen richten zich op:

    • Het gebied van arbeidsvoorwaarden
    • De hervorming van de opleiding
    • Digitalisering
    • Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden 
    • Herstructureren van de organisaties rond de opvang/zorg/onderwijs en vrijetijdsbesteding 

Uiteraard heb ik/ hebben wij de waarheid niet in pacht. Reageert u gerust wanneer u er anders over denkt en/of aanvullende ideeën hebt. Alleen door onze krachten te bundelen en de samenwerking te zoeken kunnen we uiteindelijk tot een ‘nieuwe realiteit’ komen.