Resultaten en ervaringen van TPO.

Op 10 april houden we een informatie avond over de ontwikkeling van TPO op onze school. Ook de onderzoeksresultaten die op onze school gemeten zijn zullen dan besproken worden door de leider van het onderzoek, Jan-Willem Chevalking. Uiteraard hopen we u deze avond te zien.

Wat weten we inmiddels wel. De bevindingen van diverse onderzoeken zijn duidelijk: tweetaligheid brengt verschillende cognitieve voordelen met zich mee. Zo werden in een longitudinale studie de intellectuele vaardigheden van eentalige kleuters vergeleken met die van kleuters in tweetalig onderwijs.

De kleuters die tweetalig onderwijs gingen volgen bleken na een jaar hoger te scoren op een intelligentietest dan kleuters die eentalig onderwijs genoten, zelfs al scoorden beide groepen kleuters voor aanvang van dat jaar op dezelfde test even hoog.

Bovendien toonden nog twee andere onderzoeken aan dat ook gewone, gezonde volwassen tweetaligen cognitief beter presteren staan dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Vooral tweetaligen die vaak met hun talen bezig zijn!

Ook is onderzocht hoe tweetaligen in elke situatie steeds de juiste taal kunnen selecteren. Hierin blijkt dat het gezicht van de gesprekspartner een cruciale rol speelt. Indien een bekend gezicht steeds één bepaalde taal spreekt indien men het ziet, wordt bij het zien van dat gezicht automatisch die taal geactiveerd. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, zoals het geval is bij tweetalige sprekers, worden bij de luisteraar beide talen actief bij het zien van dat gezicht

Op basis van al deze resultaten is het een algemeen aanvaard inzicht dat tweetaligheid de hersenen traint. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen en volwassenen.

Conferentie

Afgelopen vrijdag waren wij, als coördinatoren TPO van onze school, bij een conferentie over VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) Tijdens een van de workshops (over IPC en Engels) merkten Michelle en Marjon dat zij de plaats van de cursusleider gingen innemen. De overige aanwezigen waren dermate nieuwsgiering naar de ontwikkelingen op onze school, dat zij hun vragen vooral aan ons gingen stellen i.p.v. de cursusleider. Conclusie: op dit soort conferenties hebben we niet veel meer te zoeken!