Communicatie

Communicatie gaat bij ons op school via Parro.
Parro is een communicatie app van Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.
Alle berichtgeving gaat via deze app.
De informatie vanuit de directie gaat ook via deze app, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief.
Wij proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en snel te kunnen reageren op berichten.
Houdt u er wel rekening mee dat tijdens de lestijden er niet gecommuniceerd wordt, uitzonderingen daargelaten.
Uiteraard kan er ook nog steeds worden gecommuniceerd via de mail, maar via de app heeft de voorkeur.