Vakantie

Vakantierooster 2016-2017

Harddraverijdag 21-09-2017
Dag na harddraverij 22-09-2017
Studiedag onderbouw (1-4) 25-09-2017
Herfstvakantie 21-10 t/m 29-10-2017
Studiedag onderbouw 30-10-2017
Studiedag onderbouw 10-11-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Studiedag onderbouw (1-4) 23-02-2018
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 04-03-2018
Goede Vrijdag -Pasen 30-03 t/m 02-04-2018
Meivakantie 27-04 t/m 06-05-2018
Vrije dagen onderbouw (1-4) 07-05 t/m/09-05-2018
Hemelvaart 10-05 t/m 13-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Studiedag onderbouw 29-06-2018
Zomervakantie 21-07 t/m 02-09-2018


Voor vakanties van het voortgezet en hoger onderwijs in onze regio en vakanties buiten onze regio verwijzen we u naar de volgende website Hier willen we u er tevens op attent maken dat de onderbouwgroepen (groep 1-4) elke vrijdagmiddag vrij hebben. Daarnaast heeft de onderbouw nog een aantal extra vrije dagen. Deze dagen zijn dit jaar:

Om vrij te vragen buiten de schoolvakanties dient u middels een formulier, 6 weken van te voren toestemming te vragen. Dit formulier is bij de directie verkrijgbaar.
Over de regelgeving over vrij vragen klik hier