Resultaten

De resultaten van ons onderwijs hebben veel invalshoeken. Je kunt kijken naar de meetbare resultaten (Citotoetsen, vragenlijsten, eindresultaten) en naar de opbrengsten in de minder meetbare zin ( bijvoorbeeld van tevredenheid, sociaal welbevinden, plezier)

Van de resultaten proberen we u in ieder geval op de hoogte te houden. We doen dit door middel van de ‘Katern Opbrengsten’ die u onder downloads kunt vinden. Elk jaar verschijnt er in de periode direct na de zomervakantie een nieuwe katern.

De eindresultaten van de school worden gemeten met behulp van de IEP toets. Dit is een landelijk genormeerde toets zodat u kunt zien hoe de gemiddelde resultaten van onze school zich verhouden tot andere scholen. Voor een meer uitgebreide analyse kunt u in de katern terecht. Hier vermelden wij slechts de resultaten.

Jaar Resultaat Norm Score
2016-2017 80.44 78.8 Voldoende
2017-2018 79.36 78,8 Voldoende
2018-2019 81.90 78,8 Voldoende

NB In het schooljaar 2019-2020 is er door de ‘corona crisis’ geen eindtoets afgenomen. 

Inspectie onderzoek

Op 19 juni 2018 hebben wij bezoek gehad van de Inspectie van het Basisonderwijs. De inspectie is de toezichthouder t.a.v. de kwaliteit van ons onderwijs. Er is op die dag onderzoek gedaan op 4 gebieden. Deze gebieden zijn vervolgens afzonderlijk beoordeeld. De beoordeling luidt als volgt:

  1. Aanbod: voldoet het aanbod aan de kerndoelen / is er genoeg aandacht voor burgerschap, democratie en internationalisering / sluit het aanbod aan bij de doelgroep / is het aanbod voldoende breed / is dit goed weergegeven in de beschikbare documenten. Eindoordeel: goed.
  2. Didactisch handelen: vaardigheid en handelen van de leerkracht / lesplanning / is er voldoende differentiatie / is er sprake van een uitdagende leeromgeving. Eindoordeel: ruim voldoende
  3. Kwaliteitszorg: heeft de school zicht op de resultaten / worden deze voldoende geanalyseerd / zijn de doelen schoolspecifiek /wordt er doelgericht aan verbeteringen gewerkt / is dit proces inzichtelijk en goed beschreven. Eindoordeel: goed.
  4. Kwaliteitscultuur: werkt het team en directie aan de eigen professionaliteit / is er sprake van voldoende en effectieve zelfreflectie / is er sprake van een heldere en goede taakverdeling / is dit geheel goed vastgelegd en beschreven. Eindoordeel: goed.

Kortom: wij zijn bijzonder trots en tevreden over dit behaalde resultaat. Tevens maakte de inspectie ons een compliment over de inzet in het algemeen (en in het bijzonder in dit jaar (2017) waarin de school is afgebrand) ,de vernieuwingsdrang en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt binnen onze school.