OR

De Ouderraad

Iedere locatie heeft een ouderraad waarin vertegenwoordigers van de ouders en leden van het onderwijsteam samenwerken met als taak de bloei van de school te bevorderen. De samenstelling van de ouderraad is afhankelijk van de aanmeldingen maximaal 12 personen groot. Evenals de onderwijsteams werken de deelouderraden, waar mogelijk, samen. Vanuit de deelouderraden komt minimaal een keer per jaar en afvaardiging bijeen in een algemene ouderraad vergadering. In deze vergadering worden de overkoepelende zaken besproken.

De ouderraad vindt het belangrijk om als één geheel te werken en naar buiten te treden, activiteiten te organiseren en het belang van de school als geheel te dienen. Bovendien kan door de samenwerking elk der deelouderraden haar voordeel doen met de sterke kanten van die deelouderraden. Binnen de deelouderraden bestaat de intentie de samenwerking de komende tijd te verstevigen. Zo kan het uitwisselen van ideeën voor de diverse activiteiten (o.a. middels de draaiboeken) extra mogelijkheden opleveren om bijvoorbeeld een feest te laten slagen. Dit alles neemt niet weg dat elk van de deelouderraden de ruimte behoudt op de eigen locatie te handelen naar eigen goeddunken (afhankelijk van gebruiken en cultuur).

Eén keer per jaar organiseert iedere deelouderraad een jaarvergadering. (meestal in oktober) Tijdens deze vergadering wordt verantwoording van zaken afgelegd. Deze zaken betreffen onder andere de financiële handel en wandel van de deelouderraden. Daarbij gaat het met name om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de ouderbijdragen worden veel nuttige en nodige dingen betaald. De gezamenlijke vieringen binnen de school, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en sportactiviteiten, zijn geheel afhankelijk van de ouderbijdragen. Het geld komt dus rechtstreeks aan uw kind ten goede. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leden van de deelouderraden. Ook kunt u bij hen exemplaren van b.v. het huishoudelijk reglement , gedragsregels seksuele intimidatie en jaarverslagen verkrijgen. Schroom niet en neem contact op met UW (deel)ouderraad.