Oefenlinks

Op Het Driespan Flosbeugel maken we gebruik van twee methodes voor het aanleren van Engels. In de onderbouw (groep 1-4) gebruiken we de methode I-pockets, in de bovenbouw gebruiken we de methode Our Discovery Island.

I pockets
Dit is een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en video materiaal ontdekken uw leerlingen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal.
Wilt u meer lezen en zen over deze methode gebruik dan de onderstaande link:
http://www.ipockets.nl/demo/

Our Discovery Island
JoeMet behulp van leuke stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen worden de kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om de Engelse taal te leren. Activatie van de taal vindt plaats door verschillende lesvormen.

Bij de methode is een online game ontwikkeld waarmee de methode op een innovatieve manier de leerstof herhaald. De game kan zowel online als offline worden gespeeld.

VOLLEDIG IN HET ENGELS

Our Discovery Island is geschreven door native speakers en is volledig Engels. Door de onderdompeling in de Engelse taal krijgen de kinderen het vertrouwen en de gelegenheid om de taal actief te gebruiken.

Meer weten: http://www.ourdiscoveryisland.nl/methode-details/

Poptropica
Aanvullend aan de methode is er ook een spel dat u gratis van internet kunt downloaden: Poptropica. Hiermee kunnen de kinderen thuis spelenderwijs toch nog extra met Engels bezig zijn.