Positive Behaviour Support (PBS)

Wat is: Goed gedrag kun je leren? (PBS)
Op onze school werken we met Positive Behaviour Support. Dit is een schoolbrede benadering om ongewenst gedrag te voorkomen en bij te sturen. Aan de basis ligt de volgende theorie: leerlingen vertonen soms ongewenst gedrag doordat zij niet precies weten wat er van hen verwacht wordt, of dat het er toe doet hoe zij  zich gedragen. De benadering is positief: niet omdat ongewenst gedrag geen gevolgen mag hebben, maar omdat de focus van het werk van de leraar verschuift van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag naar het aanleren en zien van gewenst gedrag.

Kernprincipes van PBS:

1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen.
2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag.
4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen.


Wat zult u zien en wat hopen we dat u gaat merken
Eenduidigheid in goed gedrag van leerkrachten en leerlingen.

Hoe gaan we dit doel bereiken?

– In alle ruimten zijn duidelijke regels opgehangen die  op een positieve manier zijn opgesteld.
– De leerlingen krijgen les in positief gedrag door de eigen leerkracht in  wat ze moeten  laten zien.  Welk
gedrag  wordt er van de leerlingen verwacht?
– Door te belonen.
– Samen vergaderen /communiceren met ouders en leerkrachten over onze gestelde doelen.

Gaande het proces worden de doelen uitgebreid naar:
-Klassendoelen
-Individuele doelen
-Samenwerken met ouders

We houden u op de hoogte van het proces.