Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan geeft de kaders aan voor de schoolontwikkeling van Het Driespan in de komende 4 jaar.